2019-2020 OLAĞAN GENEL KURUL'A DAVET

2019-2020 OLAĞAN GENEL KURUL'A DAVET

2019-2020 OLAĞAN GENEL KURUL'A DAVET

ÇUKOBİRLİK
S.S. ÇUKUROVA PAMUK, YERFISTIĞI VE YAĞLI TOHUMLAR TARIM SATIŞ
KOOPERATİFLERİ BİRLİĞİ’NDEN GENEL KURULA DAVET
 
            Birliğimizin 2019/2020 iş yılına ait Olağan Genel Kurulu 28 Temmuz 2021 Çarşamba günü saat 10:00‘da, Gökçeler Mah. Turhan Cemal Beriker Bulvarı No:703/6 A Seyhan/ADANA adresinde bulunan Çukobirlik Genel Müdürlüğü Merkez Entegre Tesisleri Konferans Salonunda, aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşmek üzere toplanacaktır.
            Belirtilen günde çoğunluk sağlanmadığı taktirde 05 Ağustos 2021 Perşembe günü aynı yer ve saatte çoğunluk aranmaksızın yapılacaktır.
            Birliğimize bağlı kooperatiflerimizin Sayın Temsilcilerinin toplantıya teşriflerini rica ederiz.
                                                                                                            YÖNETİM KURULU
                                                         GÜNDEM 
1-) Açılış, Divan Başkanlığının seçimi (1 Başkan, 1 Başkan Vekili, 2 Katip Üye),
2-) Atatürk ve Aziz Şehitlerimiz için saygı duruşu,
3-) 2019/2020 İş Yılı Yönetim Kurulu çalışma raporunun okunması, müzakeresi, oylanması,
4-) 2019/2020 İş Yılı denetçi raporunun, okunması, müzakeresi, oylanması
5-) 2019/2020 İş Yılı Finansal tabloların okunması, müzakeresi, oylanması,
6-) 2019/2020 İş yılında görev yapan Yönetim Kurulu Üyelerinin İbrası,
7-)Yönetim Kurulu Üyelerinin huzur hakkı ve harcırah gibi parasal konularının görüşülmesi,
8-) Yönetim Kurulu tarafından genel kurulda görüşülmesine işaret edilen aşağıdaki hususların görüşülerek karara bağlanması,
a-) Birlik Yönetim Kurulu’nun 25.11.2020 tarih 9/6 no’lu kararı ve bu karar gereği yapılan işlemlerin 
     tasvibi, (EK: 1)
b-) Birlik Yönetim Kurulu’nun 23.12.2020 tarih 11/3 no’lu kararı ve bu karar gereği yapılan işlemlerin 
     tasvibi, (EK: 2) 
c-) Birlik Yönetim Kurulu’nun 16.06.2020 tarih 22/2 no’lu kararı ve bu karar gereği yapılan işlemlerin 
     tasvibi, (EK: 3)
ç-) Birlik Yönetim Kurulu’nun 25.02.2020 tarih ve 14/6 no’lu kararının tasvibi, (EK: 4)
d-) Birlik Yönetim Kurulu’nun 08.07.2020 tarih ve 25/6 no’lu kararının tasvibi, (EK: 5)
e-) Birlik Yönetim Kurulu’nun 17.06.2020 tarih ve 23/1 no’lu gayrimenkul satışları ile ilgili kararının tasvibi, (EK: 6)
 f-) Birlik Yönetim Kurulu’nun 06.10.2020 tarih ve 5/4 no’lu kararının tasvibi, (EK: 7)
 g-) Birlik Genel Müdürünün veya Genel Müdür Yardımcısının maaşları ile ilgili Birlik Yönetim Kurulu’nun 13.01.2021 tarih 12/7 no’lu kararının genel kurulun bilgisine sunulması.(EK:8)
ğ-) Personel Yönetmeliği, Denetim ve Rehberlik Başkanlığı Yönetmeliği ve Norm Kadroda yapılan değişiklik ile ilgili Birlik Yönetim Kurulu’nun 10.03.2021 tarih 16/3 no’lu kararının görüşülmesi,(EK:9)
h-) Rotatif ve DFİF kredileri ile ilgili Birlik Yönetim Kurulu’nun 08.01.2020 tarih ve 11/1 no’lu ile 13.01.2021 tarih ve 12/5 no’lu kararlarının tasvibi, (EK: 10),(EK:11)
ı-) Gübretaş hisse senetleri satışı ile ilgili Birlik Yönetim Kurulu’nun 12.10.2020 tarih ve 6/1 no’lu kararının tasvibi, (EK: 12)
i-) Merkez Yağ Fabrikasının çalıştırılması ile ilgili Birlik Yönetim Kurulu’nun 24.02.2021 tarih 15/1 no’lu kararı ve bu kararda geçen tüm Yönetim Kurulu kararları gereği yapılan işlemlerin tasvibi, (EK: 13)
 j-) Merkez Yağ Fabrikası yatırımı ve revizyonu ile ilgili Birlik Yönetim Kurulu’nun 24.02.2021 tarih ve 15/3 no’lu, 24.02.2021 tarih ve 15/4 no’lu kararı ile 23.06.2021 tarih 23/5 no’lu kararlanın görüşülerek karara bağlanması, (EK:14) , (EK:15), (EK:16)
 k-) Ceyhan Sanayi ve Ticaret A.Ş. iştirakimizin hisse satışı ile ilgili Birlik Yönetim Kurulu’nun 23.06.2021 tarih 23/4 no’lu kararının görüşülerek karara bağlanması (EK:17)
 l-) Geyikli Yapı Mühendislik İnşaatı ile ilgili Birlik Yönetim Kurulu’nun 23.06.2021 tarih 23/7 no’lu kararının görüşülerek karara bağlanması (EK:18)
9-) 2020/2021 İş yılı dönemi denetçi ve yedeğinin seçilmesi.  
10-) Birliğin, çalışma politika ve stratejileri ile 2020/2021 iş yılı çalışma programı ve bütçesinin görüşülmesi ve karara bağlanması. (EK: 19)
11-) Dilek, temenniler ve kapanış.

29 Haziran 2021, Salı
Okunma: 653
Ekleyen: Sistem Yöneticisi
 
  Diğer Duyurular
2021 REKOLTE BEYANNEMESİ HAKKINDA
TÜM KOOPERATİFLERİN DİKKATİNE
KVKK BİLGİLENDİRME
ÇUKOBİRLİK OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TUTANAĞI
ÇUKOBİRLİK OLAĞAN
BİRLİK OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL İLANI
ÇUKOBİRLİK 2020-2021 KAMPANYA DÖNEMİ REKOLTE BEYANI
2018-2019 DÖNEMİ MALİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI
2018/2019 BİRLİK OLAĞAN GENEL KURULU GÜNDEMİ
BİRLİĞİMİZE BAĞLI SAWGIN VE ROLLERGIN FABRİKALARINA AİT KÜTLÜ İŞLEME İHALE İLANI
ÇUKOBİRLİK PERSONEL TAŞIMA HİZMETLERİ İHALE İLANI
ÇUKOBİRLİK 2019/2020 KAMPANYA DÖNEMİ REKOLTE BEYANI
ÇUKOBİRLİK 2017/2018 OLAĞAN SEÇİMLİ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI
ÇUKOBİRLİK 2017/2018 OLAĞAN GENEL KURUL İLANI
MEKTEBİM EĞİTİM KURUMLARI İLE PROTOKOL İMZALADI
ÇUKOBİRLİK 2014/2015 OLAĞAN GENEL KURUL İLANI
2018/2019 KAMPANYASIİÇİN REKOLTE BEYANI
2021 REKOLTE BEYANNEMESİ HAKKINDA
TÜM KOOPERATİFLERİN DİKKATİNE
2016/2017 KAMPANYASI İÇİN REKOLTE BEYANI
2016-2017 BİRLİK GEN.KRL GÜNDEMİ HK.
KÜTLÜ İŞLEME İLANI
YAĞLIK PAMUK ÇEKİRDEĞİ SATIŞ İHALESİ
SATILIK PRESELİ PAMUK
KİRALIK DEPOLAR
 

Başkandan


Ali TECİRLİ

Yönetim Kurulu Başkanı


ÇUKOBİRLİK

Devamı 

Haberlerimiz

BilgilendirmeZirai Tahmin Raporu

Yararlı Linkler

Kurlar