Misyonumuz

"Kooperatifçilik ilkeleri doğrultusunda, ekimden satıma kadar her aşamada ortaklarına hizmet vermek, Üretici ortaklarımızın pamuğunu, soyasını, ayçiçeğini, kanolasını satın alarak onları serbest piyasa koşullarında haksız rekabetten korumak, aynı zamanda zirai ilaç, zirai gübre ve tohumluk gibi emtialarla destek sağlamaktır.