KOOPERATİFÇİLİĞİN ÖNEMİ

KOOPERATİFÇİLİĞİN ÖNEMİ

TSKB’ler, ortağının mahsulünü piyasa şartlarında en iyi şekilde değerlendiren ve otokontrolü sağlayan yegane çiftçi kuruluşlarıdır.

Çukobirlik’in değerli ortakları,
Tarım Satış Kooperatifleri Birlikleri (TSKB) ülkemizde ve dünyada çiftçilerin emeğini, alın terini koruyan en önemli tarım kuruluşlarıdır. TSKB’ler aynı zamanda, ortağının mahsulünü piyasa şartlarında en iyi şekilde değerlendiren, piyasaları regüle eden ve otokontrolü sağlayan yegane çiftçi örgütleridir. Tarım Satış Kooperatifleri ve Birlikleri’ni düzenleyen Kanun ve Anasözleşmelere bakıldığında, bunların tamamının; öncelikle çiftçinin emeğinin korunmasını öngördüğü görülmektedir. Dolayısıyla TSKB’lerin bu misyonu, kanunlarla hüküm altına alınmıştır. TSKB’lerin verimli ve güçlü olmaları, aslında ülke tarımının güçlenmesi anlamına gelmektedir.
Son yıllarda dünyayı derinden etkileyen küresel krizler, kooperatiflerin önemini bütün dünyaya birkezdaha hatırlatmıştır.
Tarım sektörünün her geçen gün daha büyük önem kazandığı günümüzde, çeşitli uluslarası kuruluşların ve devletlerin; “Üreticilerin örgütlü çatılar altında bir araya toplanmasına ve kooperatifçiliğin önemine” ciddi vurgular yapmakta olduklarını gözlemliyoruz.
Bu çerçevede bilindiği gibi Birleşmiş Milletler Genel Kurulu geride bıraktığımız 2012 yılını “Uluslararası Kooperatifler Yılı” ilan etmiştir. Birleşmiş Milletler, tarımın önemine binaen üye devletlerden kooperatifçilik için elverişli ortam oluşturulmasını talep ederken, Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO), “Kooperatiflerin Teşvik Edilmesi”yönünde kararlar almıştır.Avrupa Birliği’nde ise kooperatiflerin, sosyal ve ekonomik önemine, geliştirilmesine, desteklenmesine ve rekabet yeteneklerinin artırılmasına yönelik çalışmalar ve düzenlemeler yapılmaktadır.
Ülkemizde de başta Gümrük ve Ticaret Bakanlığı olmak üzere çeşitli kurum ve kuruluşların bu amaçla düzenledikleri etkinliklerde, kooperatifçiliğin geliştirilmesi ve kooperatif bilincinin artırılması hedeflenmektedir. Kooperatifçiliğin gelişimine olumlu etkilerinin olacağına inandığımız bu faaliyetlere Çukobirlik olarak biz de destek oluyoruz ve olmaya devam edeceğiz.
Değerli üreticilerimiz,
Kooperatifler, ortakların sahipliğinde, ortaklarına hizmet eden, ortaklarınca yönetilen işletmelerdir.
Uluslararası Kooperatif Birliği’nin (ICA) verilerine göre dünyada 800 milyondan fazla kişi kooperatif üyesidir ve bu rakam her geçen gün artmaktadır.
TSKB’lerin ortaklarına kooperatifçilik hizmeti sunmasında yönetimlere önemli görevler düştüğü aşikardır. Çukobirlik yönetimi olarak bunun farkındayız ve gereğini yerine getirmek için yoğun çaba harcadığımızın bilinmesini istiyoruz. Ortaklarımızın da; kendi malları olan kooperatif ve birliklerine sahip çıkmaları, daha iyi hizmet verilmesinde önemli rol oynayacaktır. Ortak üreticilerden alacağımız destek ve güçle, her engeli rahatlıkla aşacağımıza, karşılıklı işbirliği ve destek ile kooperatifçiliğin ülkemizde gelişimine katkı koyacağımıza inanıyoruz.
Sağlıklı, huzurlu ve bereketli günler dileğiyle esen kalın…

19 Şubat 2013, Salı
Okunma: 11626
Ekleyen: Basın Müşavirliği
 
  Başkanımızın Diğer Mesajları
ÇUKOBİRLİK
DAHA DİNAMİK BİR ÇUKOBİRLİK
ÜLKEMİZDE GDO’YA İHTİYAÇ VAR MI?
ORTAĞIMIZIN YANINDAYIZ
BİRLİKLER VE DİYALOG
PAMUKTAN VAZGEÇEMEYİZ