PAMUKTAN VAZGEÇEMEYİZ

PAMUKTAN VAZGEÇEMEYİZ

“Stratejik” tarım bitkisi diye anılan pamuk, tarladan dokuma tezgahlarına kadar uzanan alanda milyonlarca kişiye istihdam sağladığı gibi lifi ile tekstil, çiğidi ile yağ, küspesi ile yem sanayinin önemli bir hammadde kaynağıdır.

Saygıdeğer ortak üreticilerimiz,

Tekstilin hammaddesini oluşturan, başka bir ifade ile sanayi ürünü olan pamuk, tüm dünyada bu özelliği nedeniyle “Stratejik” tarım bitkisi diye anılır. Tarladan dokuma tezgahlarına kadar uzanan alanda milyonlarca kişiye istihdam sağladığı gibi lifi ile tekstil, çiğidi ile yağ, küspesi ile yem sanayinin önemli bir hammadde kaynağıdır.

Ülkemizde, başta GAP Bölgesi, Çukurova ve Ege bölgesi olmak üzere arazilerin büyük bölümü pamuk tarımına uygundur. Türkiye’nin toplam 140 milyar dolarlık ihracatının içerisinde 25 milyar dolarlık rakam ile tekstil ürünlerinin ilk sıralarda yer aldığı görülmektedir.

Bu nedenlerle pamuk ekiminin teşvik edilmesi  büyük önem arz etmektedir. Aksi takdirde çiftçi son yıllarda olduğu gibi düşük fiyat dolayısıyla pamuk ekiminden giderek uzaklaşacak, bunun sonuncunda tekstil sanayimizin ihtiyacını karşılamak için pamuk ithalini arttırmak zorunda kalacağız.

Burada önemli bir konuyu hatırlatmakta yarar görüyorum. Ülke tarımımızın geçmişine baktığımızda, pamuktan çeşitli nedenlerle soğuyan çiftçinin, bir daha bu ürüne kolay kolay dönmediğini gözlemliyoruz.

Örneğin Adana’da  2011 yılı pamuk ekim alanları toplam 608 bin 182 hektar iken, 2012 yılında bu rakam 480 bin 793 hektara düşmüştür. Pamuk tarımı yapılan tüm bölgelerde bir önceki yıla oranla yaklaşık yüzde 20-30 dolayında düşüşler olmuştur.

Takdir edersiniz ki bu durum; pamukta dışa bağımlılığımızın daha da artacağının göstergesidir. Dolayısıyla tarım politikalarımızda pamuk ekiminin mutlaka teşvik edilmesi ve ekim sahalarının arttırılması büyük önem taşımaktadır.

Bu çerçeveden baktığımızda, hükümetin tarım ürünlerine verdiği “Destekleme primleri”ni doğru ve yerinde bir karar olarak değerlendiriyor, devam etmesini diliyoruz.

 
 
 
 ÇİFTÇİNİN YANINDAYIZ
 
Bölgemizde pamuk ekim sahalarının arttırılması ve üreticilerimizin alın terlerinin en iyi şekilde değerlendirilmesi için Çukobirlik olarak da elimizden gelen çabayı sarfedeceğimizin bilinmesini istiyorum.

Biz göreve talip olduğumuzda, kurumu daha ileriye taşımanın, ortaklarımıza daha nitelikli hizmetler sunmanın sözünü vermiştik. Şimdi bunun gereği için yoğun tempo ile çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

Çukobirlik’te görev süremiz boyunca şeffaf, dürüst, ilkeli ve ortağıyla barışık bir hizmet anlayışı sergileyeceğimizden kimsenin kuşkusu olmasın.

Birlik Yönetim Kurulu’nun kurum ve çiftçi lehine alacağı kararları titizlikle uygulayacak bir yapıyı zaman geçirmeden oluşturduk.

Öncelikle kurumda  her kuruşun hesabını yaptığımızı, savurganlığa kesinlikle fırsat vermediğimizi, Çukobirlik’in tüm imkanlarını üretici ortak lehine kullanmaya başladığımızı belirtmek istiyorum.

Ürün alım dönemine hayli zaman olmasına rağmen altyapı çalışmalarımızı ve hazırlıklarımızı aralıksız sürdürüyoruz.

Ürün hasat ve alım dönemlerinde oluşturacağımız ekiple iç ve dış piyasaları sürekli takip edecek, çiftçilerimizi bilgilendirecek ve serbest piyasada rekabet gücümüzü en iyi şekilde kullanarak pamuk üreticisine iyi bir sezon yaşatmak için çaba harcayacağız.

Çukobirlik 2011/2012 kampanya döneminde toplam 36 bin ton, 2012/2013 sezonunda ise 23 bin ton kütlü pamuk alımı gerçekleştirmiştir.

Ama yeni sezonda ortaklarımızın Çukobirlik’e getirecekleri kütlü pamuğun tamamına talibiz. İster 60 bin ton, ister 70 bin ton olsun, gelen pamuğun hepsini alarak onlara iyi bir sezon yaşatma konusunda kararlıyız. Ortaklarımızın da bize inanmasını ve güvenmesini istiyoruz.
 
Bu duygu ve düşüncelerle sizleri saygıyla selamlıyor, sağlıklı ve bereketli günler temenni ediyorum.


18 Mart 2013, Pazartesi
Okunma: 6981
Ekleyen: Basın Müşavirliği
 
  Başkanımızın Diğer Mesajları
ÇUKOBİRLİK
DAHA DİNAMİK BİR ÇUKOBİRLİK
ÜLKEMİZDE GDO’YA İHTİYAÇ VAR MI?
ORTAĞIMIZIN YANINDAYIZ
BİRLİKLER VE DİYALOG
KOOPERATİFÇİLİĞİN ÖNEMİ