2020-2021 OLAĞAN GENEL KURUL'A DAVET

2020-2021 OLAĞAN GENEL KURUL'A DAVET

2020-2021 OLAĞAN GENEL KURUL'A DAVET

ÇUKOBİRLİK
S.S. ÇUKUROVA PAMUK, YERFISTIĞI VE YAĞLI TOHUMLAR TARIM SATIŞ
KOOPERATİFLERİ BİRLİĞİ’NDEN GENEL KURULA DAVET
 
            Birliğimizin 2020/2021 iş yılına ait Olağan Genel Kurulu 19 Ocak 2022 Çarşamba günü saat 10:00‘da, Gökçeler Mah. Turhan Cemal Beriker Bulvarı No:703/6 A Seyhan/ADANA adresinde bulunan Çukobirlik Genel Müdürlüğü Merkez Entegre Tesisleri Konferans Salonunda, aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşmek üzere toplanacaktır.
            Belirtilen günde çoğunluk sağlanmadığı taktirde 27 Ocak 2022 Perşembe günü aynı yer ve saatte çoğunluk aranmaksızın yapılacaktır.
            Birliğimize bağlı kooperatiflerimizin Sayın Temsilcilerinin toplantıya teşriflerini rica ederiz.
 
                                                                                                                   YÖNETİM KURULU
                                                         GÜNDEM
1-) Açılış, Divan Başkanlığının seçimi (1 Başkan, 1 Başkan Vekili, 2 Katip Üye),
2-) Atatürk ve Aziz Şehitlerimiz için saygı duruşu,
3-) 2020/2021 İş Yılı Yönetim Kurulu çalışma raporunun okunması, müzakeresi, oylanması,
4-) 2020/2021 İş Yılı denetçi raporunun, okunması, müzakeresi, oylanması
5-) 2020/2021 İş Yılı Finansal tabloların okunması, müzakeresi, oylanması,
6-) 2020/2021 İş yılında görev yapan Yönetim Kurulu Üyelerinin İbrası,
7-)Yönetim Kurulu Üyelerinin huzur hakkı ve harcırah gibi parasal konularının görüşülmesi,
8-) Yönetim Kurulu tarafından genel kurulda görüşülmesine işaret edilen aşağıdaki hususların görüşülerek karara bağlanması,
a-) Birlik Yönetim Kurulu’nun 18.08.2021 tarih 1/10 no’lu kararı ve bu karar gereği yapılan işlemlerin 
     tasvibi, (EK: 1)
b-) Eski Genel Müdür Fevzi KILIÇ’ın vekili AV. Alper KILIÇ tarafından 17.09.2021 tarihli dilekçesindeki talepleri ile ilgili Birlik Yönetim Kurulu’nun 22.09.2021 tarih 4/8 no’lu kararın görüşülmesi, (EK: 2) 
c-) Denetim ve Rehberlik Başkanlığı Yönetmeliğinde yapılan değişiklik ile ilgili Birlik Yönetim Kurulu’nun 03.11.2021 tarih 7/1 no’lu kararının görüşülmesi, (EK:3)
ç-) Diyarbakır Kooperatifine 10 dönüm’lük arsa üzerinde en az 3.000 m2’lik sundurmanın yapılması ile ilgili Birlik Yönetim Kurulu’nun 17.11.2021 tarih 8/5 no’lu kararının görüşülmesi, (EK:4)
d-) Adana İli Yüreğir ilçesi Seyhan Mahallesi 11331 Ada 1 Parsel ve 2 parsel gayrimenkul satışı ile ilgili Birlik Yönetim Kurulu’nun 17.11.2021 tarih ve 8/7 no’lu kararı ve karar gereği yapılan tüm işlemlerin tasvibi, (EK: 5)
e-) Mersin İli Tarsus İlçesi Fevzi Çakmak Mahallesi 4805 Ada 1 parsel, 4806 Ada 1 parsel, 4807 Ada 1 parsellerle ilgili 08.12.2021 tarihinde gerçekleştirilen ihale sonucu ile ilgili Birlik Yönetim Kurulu’nun 08.12.2021 tarih ve 10/9 no’lu kararının görüşülmesi, (EK:6) 
f-) DFİF kredisi ile ilgili Birlik Yönetim Kurulu’nun 03.11.2021 tarih ve 7/7 no’lu kararının tasvibi,(EK: 7)
g-) Adana İli Ceyhan ilçesi Türlübaş Mahallesi 1095 Ada 22 parselde bulunan gayrimenkul hisse satışı için teklif gelmesi durumunda Birlik Yönetim Kurulu’nun 17.11.2021 tarih ve 8/9 no’lu kararının görüşülmesi, (EK:8)
h-) Merkez Yağ Fabrikasının ihtiyaçları doğrultusunda kullanılmak üzere alınacak olan malzemeler ve yapılacak yatırımlar ile ilgili Birlik Yönetim Kurulu’nun 17.11.2021 tarih 8/12 no’lu ile 24.11.2021 tarih 9/2 no’lu kararı ve bu kararlarda geçen tüm Yönetim Kurulu kararları gereği yapılan işlemlerin tasvibi, (EK: 9, EK:10)
ı-) Merkez Yağ Fabrikası ve Bakım Onarım Müdürlüğü unvanları ile Kadro ihdasında yapılan değişikliklerin/yenilikler ile ilgili Birlik Yönetim Kurulu’nun 17.11.2021 tarih ve 8/14 no’lu kararının görüşülmesi, (EK:11)
 i) Birliğimize ait Adana İli Seyhan İlçesi Gökçeler Mahallesi 969 parselde bulunan 203.422 m2 arazi için gelen teklif ile ilgili Birlik Yönetim Kurulu’nun 08.12.2021 tarih ve 10/4 no’lu kararın görüşülmesi, (EK:12)
9-) 2021/2022 İş yılı dönemi denetçi ve yedeğinin seçilmesi.  
10-) Birliğin, çalışma politika ve stratejileri ile 2021/2022 iş yılı çalışma programı ve bütçesinin görüşülmesi ve karara bağlanması. (EK: 13)
11-) Dilek, temenniler ve kapanış.

20 Aralık 2021, Pazartesi
Okunma: 811
Ekleyen: Sistem Yöneticisi
 
  Diğer Duyurular
2022-2023 KAMPANYASI REKOLTE BEYANNAMESİ
ÇUKOBİRLİK OLAĞANÜSTÜ GENEL KURULA DAVET
ÇUKOBİRLİK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SATIŞ İLANI S.S ÇUKUROVA PAMUK YERFISTIĞI VE YAĞLI TOHUMLAR TARIM SATIŞ
2021 REKOLTE BEYANNEMESİ HAKKINDA
TÜM KOOPERATİFLERİN DİKKATİNE
KVKK BİLGİLENDİRME
ÇUKOBİRLİK OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TUTANAĞI
BİRLİK OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL İLANI
ÇUKOBİRLİK 2020-2021 KAMPANYA DÖNEMİ REKOLTE BEYANI
2018-2019 DÖNEMİ MALİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI
2018/2019 BİRLİK OLAĞAN GENEL KURULU GÜNDEMİ
BİRLİĞİMİZE BAĞLI SAWGIN VE ROLLERGIN FABRİKALARINA AİT KÜTLÜ İŞLEME İHALE İLANI
ÇUKOBİRLİK 2019/2020 KAMPANYA DÖNEMİ REKOLTE BEYANI
ÇUKOBİRLİK 2017/2018 OLAĞAN SEÇİMLİ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI
ÇUKOBİRLİK 2017/2018 OLAĞAN GENEL KURUL İLANI
MEKTEBİM EĞİTİM KURUMLARI İLE PROTOKOL İMZALADI
ÇUKOBİRLİK 2014/2015 OLAĞAN GENEL KURUL İLANI
2018/2019 KAMPANYASIİÇİN REKOLTE BEYANI
2022-2023 KAMPANYASI REKOLTE BEYANNAMESİ
ÇUKOBİRLİK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SATIŞ İLANI
MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI ATAMASI
2021 REKOLTE BEYANNEMESİ HAKKINDA
TÜM KOOPERATİFLERİN DİKKATİNE
2016/2017 KAMPANYASI İÇİN REKOLTE BEYANI
2016-2017 BİRLİK GEN.KRL GÜNDEMİ HK.
YAĞLIK PAMUK ÇEKİRDEĞİ SATIŞ İHALESİ
SATILIK PRESELİ PAMUK
KİRALIK DEPOLAR