2018/2019 BİRLİK OLAĞAN GENEL KURULU GÜNDEMİ

2018/2019 BİRLİK OLAĞAN GENEL KURULU GÜNDEMİ

ÇUKOBİRLİK
S.S. ÇUKUROVA PAMUK, YERFISTIĞI VE YAĞLI TOHUMLAR TARIM SATIŞ
KOOPERATİFLERİ BİRLİĞİ’NDEN GENEL KURULA DAVET
 
            Birliğimizin 2018/2019 iş yılına ait Olağan Genel Kurulu 15 Ocak 2020 Çarşamba günü saat 10:00‘da, Gökçeler Mah. Turhan Cemal Beriker Bulvarı No:703/6 A Seyhan/ADANA adresinde bulunan Çukobirlik Genel Müdürlüğü Merkez Entegre Tesisleri Konferans Salonunda, aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşmek üzere toplanacaktır.
            Belirtilen günde çoğunluk sağlanmadığı taktirde 23 Ocak 2020 Perşembe günü aynı yer ve saatte çoğunluk aranmaksızın yapılacaktır.
            Birliğimize bağlı kooperatiflerimizin Sayın Temsilcilerinin toplantıya teşriflerini rica ederiz.
 
                                                                                                   YÖNETİM KURULU
 
                                                              GÜNDEM
 
1-) Açılış, Divan Başkanlığının seçimi (1 Başkan, 1 Başkan Vekili, 2 Katip Üye),
2-) Atatürk ve Aziz Şehitlerimiz için saygı duruşu,
3-) 2018/2019 İş Yılı Yönetim Kurulu çalışma raporunun okunması, müzakeresi, oylanması,
4-) 2018/2019 İş Yılı denetçi raporunun, okunması, müzakeresi, oylanması
5-) 2018/2019 İş Yılı Finansal tabloların okunması, müzakeresi, oylanması,
6-) 2018/2019 İş yılında görev yapan Yönetim Kurulu Üyelerinin İbrası,
7-)Yönetim Kurulu Üyelerinin huzur hakkı ve harcırah gibi parasal konularının görüşülmesi,
8-) Yönetim Kurulu tarafından genel kurulda görüşülmesine işaret edilen aşağıdaki hususların görüşülerek karara bağlanması,
a-) Birlik Yönetim Kurulu’nun 20.11.2018 tarih ve 10/2 no’lu kararının görüşülmesi, (EK: 1)
b-) Birlik Yönetim Kurulu’nun 05.11.2019 tarih ve 7/5 no’lu kararının tasvibi, (EK: 2) 
c-) Birlik Yönetim Kurulu’nun 13.06.2019 tarih ve 25/6 no’lu kararının tasvibi, (EK: 3)
ç-) Birlik Yönetim Kurulu’nun 30.07.2019 tarih ve 29/3 no’lu kararının tasvibi, (EK: 4)
d-) Birlik Yönetim Kurulu’nun 24.01.2017 tarih ve 13/4 no’lu ile 04.03.2019 tarih ve 19/5 no’lu kararlarının tasvibi, (EK: 5, EK: 6)
e-) Birlik Yönetim Kurulu’nun 04.12.2018 tarih ve 11/2 no’lu ile 04.01.2019 tarih ve 15/1 no’lu kararlarının tasvibi, (EK: 7,  EK: 8)
f-) Birlik Yönetim Kurulu’nun 20.12.2018 tarih 14/5 no’lu kararı ve bu karar gereği yapılan işlemlerin tasvibi, (EK: 9)
g-) Birlik Yönetim Kurulu’nun 09.04.2019 tarih 21/1 no’lu kararı ve bu karar gereği yapılan işlemlerin tasvibi, (EK: 10)
ğ-) Birlik Yönetim Kurulu’nun 07.05.2019 tarih 23/1 no’lu kararı ve bu karar gereği Adana 12. Noterliğince tanzim olunan 17.05.2019 tarih 8801 yevmiyeli devir sözleşmesinin tasvibi, (EK: 11)
h-) Birlik Yönetim Kurulu’nun 07.05.2019 tarih 23/3 no’lu kararı ve bu karar gereği imzalanan 17.05.2019 tarihli sözleşme ve eklerinin tasvibi, (EK: 12)
ı-) Birlik Yönetim Kurulu’nun 16.10.2019 tarih 5/3 no’lu kararı ve bu karar gereği imzalanan 01.10.2019 tarihli ödeme protokolünün tasvibi, (EK: 13)
i-) Birlik Yönetim Kurulu’nun 05.11.2019 tarih 7/3 no’lu kararı ve bu karar gereği yapılan işlemlerin tasvibi, (EK: 14)
j-) Merkez Yağ fabrikasının çalıştırılması için yapılan işler ile ilgili Birlik Yönetim Kurulu’nun 19.11.2019 tarih ve 8/7 sayılı kararın tasvibi. (EK:15)
k-) Birlik Yönetim Kurulu’nun 19.11.2019 tarih ve 8/6 sayılı kararının tasvibi,(EK:16)
l-) Satınalma yönetmeliğinde yapılan değişikliklerin görüşülmesi.(EK:17)
m-) Birlik Yönetim Kurulunun 19.11.2019 tarih ve 8/2 sayılı kararının tasvibi. (EK:18)
9-) 2019/2020 İş yılı dönemi denetçi ve yedeğinin seçilmesi.  
10-) Birliğin, çalışma politika ve stratejileri ile 2019/2020 iş yılı çalışma programı ve bütçesinin görüşülmesi ve karara bağlanması. (EK: 19)
11-) Dilek, temenniler ve kapanış.
 

13 Aralık 2019, Cuma
Okunma: 2859
Ekleyen: Sistem Yöneticisi
 
  Diğer Duyurular
2022-2023 KAMPANYASI REKOLTE BEYANNAMESİ
ÇUKOBİRLİK OLAĞANÜSTÜ GENEL KURULA DAVET
ÇUKOBİRLİK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SATIŞ İLANI S.S ÇUKUROVA PAMUK YERFISTIĞI VE YAĞLI TOHUMLAR TARIM SATIŞ
2020-2021 OLAĞAN GENEL KURUL'A DAVET
2021 REKOLTE BEYANNEMESİ HAKKINDA
TÜM KOOPERATİFLERİN DİKKATİNE
KVKK BİLGİLENDİRME
ÇUKOBİRLİK OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TUTANAĞI
BİRLİK OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL İLANI
ÇUKOBİRLİK 2020-2021 KAMPANYA DÖNEMİ REKOLTE BEYANI
2018-2019 DÖNEMİ MALİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI
BİRLİĞİMİZE BAĞLI SAWGIN VE ROLLERGIN FABRİKALARINA AİT KÜTLÜ İŞLEME İHALE İLANI
ÇUKOBİRLİK 2019/2020 KAMPANYA DÖNEMİ REKOLTE BEYANI
ÇUKOBİRLİK 2017/2018 OLAĞAN SEÇİMLİ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI
ÇUKOBİRLİK 2017/2018 OLAĞAN GENEL KURUL İLANI
MEKTEBİM EĞİTİM KURUMLARI İLE PROTOKOL İMZALADI
ÇUKOBİRLİK 2014/2015 OLAĞAN GENEL KURUL İLANI
2018/2019 KAMPANYASIİÇİN REKOLTE BEYANI
2022-2023 KAMPANYASI REKOLTE BEYANNAMESİ
ÇUKOBİRLİK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SATIŞ İLANI
MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI ATAMASI
2021 REKOLTE BEYANNEMESİ HAKKINDA
TÜM KOOPERATİFLERİN DİKKATİNE
2016/2017 KAMPANYASI İÇİN REKOLTE BEYANI
2016-2017 BİRLİK GEN.KRL GÜNDEMİ HK.
YAĞLIK PAMUK ÇEKİRDEĞİ SATIŞ İHALESİ
SATILIK PRESELİ PAMUK
KİRALIK DEPOLAR