ÇUKOBİRLİK 2017/2018 OLAĞAN GENEL KURUL İLANI

ÇUKOBİRLİK 2017/2018 OLAĞAN GENEL KURUL İLANI


ÇUKOBİRLİK

S.S. ÇUKUROVA PAMUK, YERFISTIĞI VE YAĞLI TOHUMLAR TARIM SATIŞ

KOOPERATİFLERİ BİRLİĞİ’NDEN GENEL KURULA DAVET

 

            Birliğimizin 2017/2018 iş yılına ait Olağan Genel Kurulu 12 Aralık 2018 Çarşamba günü saat 10:00‘da, Gökçeler Mah. Turhan Cemal Beriker Bulvarı No:703/6 A Seyhan/ADANA adresinde bulunan Çukobirlik Genel Müdürlüğü Merkez Entegre Tesisleri Konferans Salonunda, aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşmek üzere toplanacaktır.

            Belirtilen günde çoğunluk sağlanmadığı taktirde 20 Aralık 2018 Perşembe günü aynı yer ve saatte çoğunluk aranmaksızın yapılacaktır.

            Birliğimize bağlı kooperatiflerimizin Sayın Temsilcilerinin toplantıya teşriflerini rica ederiz.

                                                                                                            
                                                                                                            
YÖNETİM KURULU

                                                            
 
GÜNDEM

 

1-) Açılış, Divan Başkanlığının seçimi (1 Başkan, 1 Başkan Vekili, 2 Katip Üye),

2-) Atatürk ve Aziz Şehitlerimiz için saygı duruşu,

3-) 2017/2018 İş Yılı Yönetim Kurulu çalışma raporunun okunması, müzakeresi, oylanması,

4-) 2017/2018 İş Yılı denetçi raporunun, okunması, müzakeresi, oylanması

5-) 2017/2018 İş Yılı Finansal tabloların okunması, müzakeresi, oylanması,

6-) 2017/2018 İş yılında görev yapan Yönetim Kurulu Üyelerinin İbrası,

7-) Yönetim Kurulu Üyelerinin huzur hakkı ve harcırah gibi parasal konularının görüşülmesi,

8-) Yönetim Kurulu tarafından genel kurulda görüşülmesine işaret edilen aşağıdaki hususların görüşülerek karara bağlanması,

a-) Birlik Yönetim Kurulu’nun 25.07.2017 tarih ve 29/1 no’lu kararının tasvibi, (EK: 1)

b-) Birlik Yönetim Kurulu’nun 23.02.2018 tarih ve 15/4 no’lu kararının tasvibi, (EK: 2) 

c-) Birlik Yönetim Kurulu’nun 08.11.2017 tarih ve 8/3 no’lu kararının tasvibi, (EK: 3)

ç-) Birlik Yönetim Kurulu’nun 13.03.2018 tarih ve 16/3 no’lu ile 11.07.2018 tarih ve 24/4 no’lu kararlarının tasvibi, (EK: 4, EK: 5)   

d-)Birlik Yönetim Kurulu’nun 26.04.2018 tarih ve 19/4 no’lu kararının tasvibi, (EK: 6)

e-) Birlik Yönetim Kurulu’nun 05.04.2018 tarih ve 18/4 no’lu ile 11.07.2018 tarih ve 24/3 no’lu kararlarının tasvibi, (EK: 7,  EK: 8)

f-)Birlik Yönetim Kurulu’nun 11.01.2018 tarih ve 12/1 no’lu kararının tasvibi, (EK: 9)

g-) Birlik Yönetim Kurulu’nun 15.05.2018 tarih ve 20/6 no’lu ile 29.05.2018 tarih ve 21/2 no’lu kararlarının tasvibi, (EK: 10, EK:11) 

ğ-) Birlik Yönetim Kurulu’nun 10.09.2018 tarih ve 4/1 no’lu kararının tasvibi, (EK: 12)

h-) Birlik Yönetim Kurulu’nun 24.09.2018 tarih ve 5/4 no’lu ile 11.10.2018 tarih ve 7/5 no’lu kararlarının tasvibi, (EK: 13,  EK: 14)    

ı-) Birlik Yönetim Kurulu’nun 06.11.2018 tarih ve 9/8 no’lu kararının tasvibi, (EK: 15)

i-) Birlik Yönetim Kurulu’nun Denetim ve Rehberlik Başkanlığı yönetmeliği, personel yönetmeliği, Gayrimenkul yönetmeliği, Demirbaş yönetmeliklerindeki değişiklikler ve Birliğimize ait gayrimenkullerin en iyi şekilde değerlendirilmesi hususları ile ilgili 06.11.2018 tarih ve 9/2 no’lu kararının görüşülmesi, (EK: 16)

j-) Birlik Yönetim Kurulu’nun 26.04.2018 tarih ve 19/2 no’lu kararının tasvibi, (EK: 17)

k-) Birlik Yönetim Kurulu’nun 16.05.2017 tarih ve 23/6 no’lu ile 25.10.2018 tarih ve 8/3 no’lu kararlarının tasvibi, (EK:18, EK: 19)

l-) Türkiye Cumhuriyeti İş Bankası Anonim Şirketi Adana Ticari Şubesi ile ilgili Birlik Yönetim Kurulunun 06.11.2018 tarih ve 9/6 no’lu kararının görüşülmesi, (EK: 20)

m-) Birlik Yönetim Kurulu’nun 06.11.2018 tarih ve 9/4 no’lu kararının tasvibi, (EK: 21)

n-) Birlik Yönetim Kurulu’nun 2019-2023 strateji Belgesi ve eylem planı ile ilgili 06.11.2018 tarih ve 9/1 no’lu kararının görüşülmesi, (EK: 22)  

9-) 2018/2019 İş yılı dönemi denetçi ve yedeğinin seçilmesi.  

10-) Birliğin, çalışma politika ve stratejileri ile 2018/2019 iş yılı çalışma programı ve bütçesinin görüşülmesi ve karara bağlanması. (EK: 23)

11-) Seçimler           

   a-) Tasnif Kurulunun seçimi

   b-) Yönetim Kurulu Üyeleri asıl ve yedeklerinin seçilmesi.

12-) Dilek, temenniler ve kapanış.                                              

09 Kasım 2018, Cuma
Okunma: 3415
Ekleyen: Sistem Yöneticisi
 
  Diğer Duyurular
2022-2023 KAMPANYASI REKOLTE BEYANNAMESİ
ÇUKOBİRLİK OLAĞANÜSTÜ GENEL KURULA DAVET
ÇUKOBİRLİK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SATIŞ İLANI S.S ÇUKUROVA PAMUK YERFISTIĞI VE YAĞLI TOHUMLAR TARIM SATIŞ
2020-2021 OLAĞAN GENEL KURUL'A DAVET
2021 REKOLTE BEYANNEMESİ HAKKINDA
TÜM KOOPERATİFLERİN DİKKATİNE
KVKK BİLGİLENDİRME
ÇUKOBİRLİK OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TUTANAĞI
BİRLİK OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL İLANI
ÇUKOBİRLİK 2020-2021 KAMPANYA DÖNEMİ REKOLTE BEYANI
2018-2019 DÖNEMİ MALİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI
2018/2019 BİRLİK OLAĞAN GENEL KURULU GÜNDEMİ
BİRLİĞİMİZE BAĞLI SAWGIN VE ROLLERGIN FABRİKALARINA AİT KÜTLÜ İŞLEME İHALE İLANI
ÇUKOBİRLİK 2019/2020 KAMPANYA DÖNEMİ REKOLTE BEYANI
ÇUKOBİRLİK 2017/2018 OLAĞAN SEÇİMLİ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI
MEKTEBİM EĞİTİM KURUMLARI İLE PROTOKOL İMZALADI
ÇUKOBİRLİK 2014/2015 OLAĞAN GENEL KURUL İLANI
2018/2019 KAMPANYASIİÇİN REKOLTE BEYANI
2022-2023 KAMPANYASI REKOLTE BEYANNAMESİ
ÇUKOBİRLİK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SATIŞ İLANI
MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI ATAMASI
2021 REKOLTE BEYANNEMESİ HAKKINDA
TÜM KOOPERATİFLERİN DİKKATİNE
2016/2017 KAMPANYASI İÇİN REKOLTE BEYANI
2016-2017 BİRLİK GEN.KRL GÜNDEMİ HK.
YAĞLIK PAMUK ÇEKİRDEĞİ SATIŞ İHALESİ
SATILIK PRESELİ PAMUK
KİRALIK DEPOLAR