2016-2017 BİRLİK GEN.KRL GÜNDEMİ HK.

2016-2017 BİRLİK GEN.KRL GÜNDEMİ HK.

KOOPERATİFLERİ BİRLİĞİ’NDEN GENEL KURULA DAVET

 

 

ÇUKOBİRLİK

S.S. ÇUKUROVA PAMUK, YERFISTIĞI VE YAĞLI TOHUMLAR TARIM SATIŞ

KOOPERATİFLERİ BİRLİĞİ’NDEN GENEL KURULA DAVET

 

            Birliğimizin 2016/2017 iş yılına ait Olağan Genel Kurulu 16 Ocak 2018 Salı günü saat 10:00‘da, Gökçeler Mah. Turhan Cemal Beriker Bulvarı No:703/6 A Seyhan/ADANA adresinde bulunan Çukobirlik Genel Müdürlüğü Merkez Entegre Tesisleri Konferans Salonunda, aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşmek üzere toplanacaktır.

            Belirtilen günde çoğunluk sağlanmadığı taktirde 24 Ocak 2018 Çarşamba günü aynı yer ve saatte çoğunluk aranmaksızın yapılacaktır.

            Birliğimize bağlı kooperatiflerimizin Sayın Temsilcilerinin toplantıya teşriflerini rica ederiz. 

 

                                                                                                                    YÖNETİM KURULU

                                                              GÜNDEM

 

1-) Açılış, Divan Başkanlığının seçimi (1 Başkan, 1 Başkan Vekili, 2 Katip Üye),

2-) Atatürk ve Aziz Şehitlerimiz için saygı duruşu,

3-) 2016/2017 İş Yılı Yönetim Kurulu çalışma raporunun okunması, müzakeresi, oylanması,

4-) 2016/2017 İş Yılı denetçi raporunun, okunması, müzakeresi, oylanması

5-) 2016/2017 İş Yılı Finansal tabloların okunması, müzakeresi, oylanması,

6-) 2016/2017 İş yılında görev yapan Yönetim Kurulu Üyelerinin İbrası,

7-) Yönetim Kurulu Üyelerinin huzur hakkı ve harcırah gibi parasal konularının görüşülmesi,

8-) Tarım Satış Kooperatifleri Birliği Anasözleşmesinin Madde 4-(3)’üncü Fıkrası gereği, Bakanlığın 29.12.2016 tarih ve 21086960 sayılı onayı ile Tarım Satış Kooperatifleri Birliği Örnek Anasözleşmesinde yapılan değişiklikler ile ilgili genel kurula bilgi sunumu,

9-) Yönetim Kurulu tarafından genel kurulda görüşülmesine işaret edilen aşağıdaki hususların görüşülerek karara bağlanması,

a-) Birlik Yönetim Kurulumuzun 28.03.2017 tarih ve 18/7 no’lu kararının genel kurulun bilgisine sunulması. (EK:1)

b-) Birlik Yönetim Kurulunun 20.04.2017 tarih ve 21/1 no’lu kararı ve Bu karara istinaden Adana 12. Noterliğince tanzim olunan 28.04.2017 tarih 6413 yevmiyeli sözleşmenin tasvibi, (EK:2)

c-) Birlik Yönetim Kurulu’nun personel yönetmeliğindeki değişiklikler ile ilgili 19.06.2017 tarih ve 25/6 no’lu kararının tasvibi, (EK:3)

d-) Birlik Yönetim Kurulunun 13.10.2017 tarih ve 6/2 nolu kararının görüşülmesi, (EK:4)

e-) Birlik Yönetim Kurulunun 08.11.2017 tarih ve 8/7 nolu kararının görüşülmesi, (EK:5)

f-) Birlik Yönetim Kurulu’nun 28.11.2017 tarih ve 9/2 no’lu kararının tasvibi, (EK:6)

g-)  Birlik Yönetim Kurulu’nun 28.11.2017 tarih ve 9/6 no’lu kararı ile 08.11.2017 tarih ve 8/8 no’lu kararlarının tasvibi, (EK:7- EK:8)

h-) Birlik Yönetim Kurulu’nun 28.11.2017 tarih ve 9/9 no’lu kararının tasvibi, (EK:9)

ı-) Birlik Yönetim Kurulu’nun Gayrimenkul ve Satınalma yönetmeliklerindeki değişiklikler ile ilgili 28.11.2017 tarih ve 9/10 no’lu kararının görüşülmesi, (EK:10)

10-) 2017/2018 İş yılı dönemi denetçi ve yedeğinin seçilmesi.

11-) Birliğin, çalışma politika ve stratejileri ile 2017/2018 iş yılı çalışma programı ve bütçesinin görüşülmesi ve karara bağlanması. (EK:11)

12-) Dilek, temenniler ve kapanış.                                 

15 Aralık 2017, Cuma
Okunma: 3776
Ekleyen: Sistem Yöneticisi
 
  Diğer Duyurular
2022-2023 KAMPANYASI REKOLTE BEYANNAMESİ
ÇUKOBİRLİK OLAĞANÜSTÜ GENEL KURULA DAVET
ÇUKOBİRLİK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SATIŞ İLANI S.S ÇUKUROVA PAMUK YERFISTIĞI VE YAĞLI TOHUMLAR TARIM SATIŞ
2020-2021 OLAĞAN GENEL KURUL'A DAVET
2021 REKOLTE BEYANNEMESİ HAKKINDA
TÜM KOOPERATİFLERİN DİKKATİNE
KVKK BİLGİLENDİRME
ÇUKOBİRLİK OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TUTANAĞI
BİRLİK OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL İLANI
ÇUKOBİRLİK 2020-2021 KAMPANYA DÖNEMİ REKOLTE BEYANI
2018-2019 DÖNEMİ MALİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI
2018/2019 BİRLİK OLAĞAN GENEL KURULU GÜNDEMİ
BİRLİĞİMİZE BAĞLI SAWGIN VE ROLLERGIN FABRİKALARINA AİT KÜTLÜ İŞLEME İHALE İLANI
ÇUKOBİRLİK 2019/2020 KAMPANYA DÖNEMİ REKOLTE BEYANI
ÇUKOBİRLİK 2017/2018 OLAĞAN SEÇİMLİ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI
ÇUKOBİRLİK 2017/2018 OLAĞAN GENEL KURUL İLANI
MEKTEBİM EĞİTİM KURUMLARI İLE PROTOKOL İMZALADI
ÇUKOBİRLİK 2014/2015 OLAĞAN GENEL KURUL İLANI
2018/2019 KAMPANYASIİÇİN REKOLTE BEYANI
2022-2023 KAMPANYASI REKOLTE BEYANNAMESİ
ÇUKOBİRLİK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SATIŞ İLANI
MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI ATAMASI
2021 REKOLTE BEYANNEMESİ HAKKINDA
TÜM KOOPERATİFLERİN DİKKATİNE
2016/2017 KAMPANYASI İÇİN REKOLTE BEYANI
YAĞLIK PAMUK ÇEKİRDEĞİ SATIŞ İHALESİ
SATILIK PRESELİ PAMUK
KİRALIK DEPOLAR