ÇUKOBİRLİK 2014/2015 OLAĞAN GENEL KURUL İLANI

ÇUKOBİRLİK 2014/2015 OLAĞAN GENEL KURUL İLANI

ÇUKOBİRLİK 2014/2015 OLAĞAN GENEL KURUL İLANI

ÇUKOBİRLİK
S.S. ÇUKUROVA PAMUK, YERFISTIĞI VE YAĞLI TOHUMLAR TARIM SATIŞ
KOOPERATİFLERİ BİRLİĞİ’NDEN GENEL KURULA DAVET
 
            Birliğimizin 2014/2015 iş yılına ait Olağan Genel Kurulu 21 Ocak 2016 Perşembe günü saat 10:00‘da, Gökçeler Mah. Turhan Cemal Beriker Bulvarı No:703/6 A (Mersin Yolu Üzeri 19. Km.) Seyhan/ADANA adresinde bulunan Çukobirlik Genel Müdürlüğü Merkez Entegre Tesisleri Konferans Salonunda, aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşmek üzere toplanacaktır.
            Belirtilen günde çoğunluk sağlanmadığı taktirde 29 Ocak 2016 Cuma günü aynı yer ve saatte çoğunluk aranmaksızın yapılacaktır.
            Birliğimize bağlı kooperatiflerimizin Sayın Temsilcilerinin toplantıya teşriflerini rica ederiz. 
                                                                                                                    
                                                                                                                               YÖNETİM KURULU
GÜNDEM
 
1-) Açılış, Divan Başkanlığının seçimi (1 Başkan, 1 Başkan Vekili, 2 Katip Üye),
2-) Atatürk ve Aziz Şehitlerimiz için saygı duruşu,
3-) 2014/2015 İş Yılı Yönetim Kurulu çalışma raporunun okunması, müzakeresi,
4-) 2014/2015 İş Yılı denetçi raporunun, okunması, müzakeresi,
5-) 2014/2015 İş Yılı Finansal tabloların okunması, müzakeresi ve oylanması,
6-) 2014/2015 İş yılında görev yapan Yönetim Kurulu Üyelerinin İbrası,
7-) Birlik Anasözleşmesinin 20. Maddesine istinaden, Birliğin gelir-gider menfi farkları, sırasıyla hesaplarda bekleyen geçmiş yıl gelir-gider müspet farklarından, menfi farkların kapatılması için tahsis edilen fon ve hesaplardan, yedek akçelerden ve oluşturulan fonlar ile kooperatiflerin yaptıkları bağış ve yardımlardan karşılanamadığı takdirde; kooperatifler, gelir-gider menfi farklarının kapatılmasında kullanılmak üzere, ek ödeme yükümlülüğü getirilmesinin görüşülerek karara bağlanması,
8-) Yönetim Kurulu Üyelerine ödenen parasal konular ile ilgili genel kurula bilgi sunulması,
9-) Yönetim Kurulu tarafından genel kurulda görüşülmesine işaret edilen hususların görüşülerek karara bağlanması,
a) Birliğimiz Satınalma ve Gayrimenkul yönetmeliklerinde yapılan değişiklikler/yenilikler ile ilgili Birlik Yönetim Kurulu’nun 08.12.2015 tarih ve 10/6 no’lu kararının görüşülerek karara bağlanması.
b) Birliğimizin hissedarı olduğu PATAŞ ve ÜLFET ile ilgili Birlik Yönetim Kurulu’nun 08.12.2015 tarih ve 10/4 no’lu kararın görüşülerek karara bağlanması.
c) Mülkiyeti Birliğimize ait olan, Adana İli, Seyhan İlçesi, İstiklal Mahallesi, 11151 Ada, 2 ve 3 Parselde üst hakkı sahibi MT Gayrimenkul Sağlık Dış Ticaret ve Üretim A.Ş. lehine tesis edilmiş olan daimi ve müstakil üst hakkıyla ilgili Birlik yönetim kurulunun 20.05.2015 tarih ve 18/3 no’lu kararının tasvibi.
d) Mülkiyeti Birliğimize ait olan, Kahramanmaraş İli, Onikişubat İlçesi, Hayrullah Mahallesi, 1345 ada, 8 parselli taşınmaz üzerindeki üst hakkının, MT Gayrimenkul Sağlık Dış Ticaret ve Üretim A.Ş. lehine daimi ve müstakil üst hakkı olarak tesis edilmesi hususunun görüşülerek karara bağlanması.
e) Mülkiyeti Birliğimize ait olan Mersin İli, Tarsus İlçesi, Fevzi Çakmak Mahallesi, 212 Ada, 1 ve 3 parselli taşınmazlar ile ilgili Birlik Yönetim Kurulu’nun 01.12.2015 tarih ve 9/2 no’lu kararının tasvibi.
f) DFİF Kredisi ile ilgili Birlik Yönetim Kurulu’nun 08.12.2015 tarih ve 10/1 no’lu kararının görüşülerek karara bağlanması.
g) Birliğimiz Personel Yönetmeliğinde yapılan değişiklikle ilgili Birlik Yönetim Kurulu’nun 08.12.2015 tarih ve 10/8 no’lu kararının görüşülerek karara bağlanması.
h) Birliğimiz norm kadroda yapılan değişiklik hakkındaki Birlik Yönetim Kurulu’nun 08.12.2015 tarih ve 10/9 no’lu kararının görüşülerek karara bağlanması.
ı) Birliğimiz Genel Müdür maaşıyla ilgili Birlik Yönetim Kurulunun 27/08/2015 tarih ve 2/1 no’lu kararının genel kurulun bilgisine sunulması.
i) Haruniye kooperatifine arsa satın alınması, Antakya kooperatifine işletme binası yaptırılarak Birliğimizdeki atıl duran sawgın işletmelerinden birinin kurulması, Ş.Urfa İl’inde Birliğimizdeki atıl duran sawgın işletmelerinden birinin kurulması ve/veya hazır işletme yada işletmesiz depolar satın alınması ile ilgili Birlik Yönetim Kurulu’nun 08.12.2015 tarih ve 10/10 no’lu kararının görüşülerek karara bağlanması.
j) Birliğimizin hissedarı olduğu, Çukobirlik Biodizel İşletmeleri Ltd. Şti.’ye ait hissesinin devri ile ilgili hususun görüşülerek karara bağlanması.
10-) 2015/2016 İş yılı dönemi denetçi ve yedeğinin seçilmesi.
11-) Birliğin, çalışma politika ve stratejileri ile2015/2016 iş yılı çalışma programı ve bütçesinin görüşülmesi ve karara bağlanması.
12-) Dilek, temenniler ve kapanış.
 

17 Aralık 2015, Perşembe
Okunma: 8898
Ekleyen: Sistem Yöneticisi
 
  Diğer Duyurular
2022-2023 KAMPANYASI REKOLTE BEYANNAMESİ
ÇUKOBİRLİK OLAĞANÜSTÜ GENEL KURULA DAVET
ÇUKOBİRLİK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SATIŞ İLANI S.S ÇUKUROVA PAMUK YERFISTIĞI VE YAĞLI TOHUMLAR TARIM SATIŞ
2020-2021 OLAĞAN GENEL KURUL'A DAVET
2021 REKOLTE BEYANNEMESİ HAKKINDA
TÜM KOOPERATİFLERİN DİKKATİNE
KVKK BİLGİLENDİRME
ÇUKOBİRLİK OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TUTANAĞI
BİRLİK OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL İLANI
ÇUKOBİRLİK 2020-2021 KAMPANYA DÖNEMİ REKOLTE BEYANI
2018-2019 DÖNEMİ MALİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI
2018/2019 BİRLİK OLAĞAN GENEL KURULU GÜNDEMİ
BİRLİĞİMİZE BAĞLI SAWGIN VE ROLLERGIN FABRİKALARINA AİT KÜTLÜ İŞLEME İHALE İLANI
ÇUKOBİRLİK 2019/2020 KAMPANYA DÖNEMİ REKOLTE BEYANI
ÇUKOBİRLİK 2017/2018 OLAĞAN SEÇİMLİ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI
ÇUKOBİRLİK 2017/2018 OLAĞAN GENEL KURUL İLANI
MEKTEBİM EĞİTİM KURUMLARI İLE PROTOKOL İMZALADI
2018/2019 KAMPANYASIİÇİN REKOLTE BEYANI
2022-2023 KAMPANYASI REKOLTE BEYANNAMESİ
ÇUKOBİRLİK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SATIŞ İLANI
MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI ATAMASI
2021 REKOLTE BEYANNEMESİ HAKKINDA
TÜM KOOPERATİFLERİN DİKKATİNE
2016/2017 KAMPANYASI İÇİN REKOLTE BEYANI
2016-2017 BİRLİK GEN.KRL GÜNDEMİ HK.
YAĞLIK PAMUK ÇEKİRDEĞİ SATIŞ İHALESİ
SATILIK PRESELİ PAMUK
KİRALIK DEPOLAR