İdari Kadro

 
Adı Soyadı Görevi
Bekir BULUT
Genel Müdür
  Genel Müdür Yardımcısı
Osman TEKE Teftiş Kurulu Başkanı
Seda Hatice KURT
Hukuk Müşaviri
Suat İLTEMİS
İnsan Kaynaları ve İdr.İşl. Müdürü
Alper CANLI
Muhasebe ve Finansman Müdürü
Öncel BALIKÇI
Kooperatif ve İşletmeler Müdürü
Murat Kerem ALTINOK
Ticaret Müdürü
  Yağ Fabrikası ve Bakım Onr. Müdürü

İdari Kadro


Bekir BULUT
Genel Müdür


Osman TEKE
Denetim ve Rehberlik Başkanı


Seda Hatice KURT
Hukuk Müşaviri


Suat İLTEMİS
İnsan Kaynakları ve İdari İşler Müdürü


Alper CANLI
Muhasebe ve Finansman Müdürü


Öncel BALIKÇI
Koop. ve İşletmeler Müdürü


Murat Kerem ALTINOK
Ticaret Müdürü