Yönetim


YÖNETİM
ADI SOYADI GÖREVİ
Seçgin SAKAR  Yön.Krl.Bşk.
Muhammet BULUT  Yön.Krl.Bşk.V.
Ali TECİRLİ  Yön.Krl.Üyesi
Selahattin GÜNEŞ  Yön.Krl.Üyesi
Ömer ERSİNADIM  Yön.Krl.Üyesi
Emin ŞAHPAZ  Yön.Krl.Üyesi


İDARİ KADRO
 
Adı Soyadı Görevi
Umut TOKLUCU
Genel Müdür
Ahmet Durmuş ÇAKICI Genel Müdür Yardımcısı
Ahmet Durmuş ÇAKICI Teftiş Kurulu Başkan V.
Av.Mehmet Fatih ÇELİK
Hukuk Müşaviri
 Yusuf ÖZTÜRK
İnsan Kaynaları ve İdr.İşl.Müdürü
Bekir BULUT
Muhasebe ve Finansman Müdürü
Harun ALMACI
Kooperatif ve İşletmeler Müdürü
Mehmet Mutlu KIVRAK
Ticaret Müdürü
Mustafa Kemal YÜRÜK Yağ Fabrikası Müdürü

                                                                

Yönetim Kurulu


Seçgin SAKAR
Yönetim Kurulu Başkanı


Muhammet BULUT
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı


Ali TECİRLİ
Yönetim Kurulu Üyesi


Selehattin GÜNEŞ
Yönetim Kurulu Üyesi


Ömer ERSİNADIM
Yönetim Kurulu Üyesi


Emin ŞAHPAZ
Yönetim Kurulu Üyesi


Ahmet Durmuş ÇAKICI
Genel Müdür

Denetim Kurulu

İdari Kadro


Ahmet Durmuş ÇAKICI
Genel Müdür


Ahmet Durmuş ÇAKICI
Teftiş Kurulu Başkanı V.


Av.Mehmet Fatih ÇELİK
Hukuk Müşaviri


Yusuf ÖZTÜRK
İnsan Kaynakları ve İdr.İşl.Müdürü


Bekir BULUT
Muhasebe ve Finansman Müdürü


Harun ALMACI
Kooperatif ve İşletmeler Müdürü


Mustafa Kemal Yürük
Ticaret Müdürü


Mustafa Kemal YÜRÜK
Merkez Yağ Fabrikası ve Bak. Onr.Müdürü V.

Başkandan


Seçgin SAKAR

Yönetim Kurulu Başkanı


DAHA DİNAMİK BİR ÇUKOBİRLİK

Kurumun ortak üreticilerimize daha dinamik bir yapıda hizmet verebilmesi için başlattığımız çalışmalar, yoğun şekilde devam ediyor.

Devamı 

Haberlerimiz

BilgilendirmeZirai Tahmin Raporu

Yararlı Linkler

Kurlar