Yönetim


YÖNETİM
ADI SOYADI GÖREVİ
Ali TECİRLİ  Yön.Krl.Bşk.
Ömer ERSİNADIM  Yön.Krl.Bşk.V.
Selahattin GÜNEŞ  Yön.Krl.Üyesi
Haydar KELEŞER  Yön.Krl.Üyesi
Abdülkadir AYHAN  Yön.Krl.Üyesi
Murat İsmet HASEKİ  Yön.Krl.Üyesi


İDARİ KADRO
 
Adı Soyadı Görevi
Bekir BULUT
Genel Müdür
Serkan BOLAT Genel Müdür Yardımcısı
Serkan BOLAT V. Teftiş Kurulu Başkan V.
 
Hukuk Müşaviri
Süleyman BAYAR V.
İnsan Kaynaları ve İdr.İşl.Müdürü V.
Süleyman BAYAR
Muhasebe ve Finansman Müdürü
 Öncel BALIKÇI
Kooperatif ve İşletmeler Müdürü
Murat Kerem ALTINOK
Ticaret Müdürü
Sıdıka Şahpaz YILMAZ Yağ Fabrikası ve Bakım Onr. Müdürü

                                                                

Yönetim Kurulu


Ali TECİRLİ
Yönetim Kurulu Başkanı


Ömer ERSİNADIM
Yönetim Kurulu Başkan Vekili


Selahattin GÜNEŞ
Yönetim Kurulu Üyesi


Murat İsmet HASEKİ
Yönetim Kurulu Üyesi


Haydar KELEŞER
Yönetim Kurulu Üyesi


Abdülkadir AYHAN
Yönetim Kurulu Üyesi


Bekir BULUT
Yönetim Kurulu üyesi

Denetim Kurulu

İdari Kadro


Bekir BULUT
Genel Müdür


Serkan BOLAT
Genel Müdür Yardımcısı


Serkan BOLAT
Denetim ve Rehberlik Başkan V.


Seda Hatice KURT
Hukuk Müşaviri


Suat İLTEMİS
İnsan Kaynakları ve İdari İşler Müdürü


Öncel BALIKÇI
Koop. ve İşletmeler Müdürü


Murat Kerem ALTINOK
Ticaret Müdürü


Sıdıka ŞAHPAZ YILMAZ
Merkez Yağ ve Bak.Onr. Müdürü

Başkandan


Ali TECİRLİ

Yönetim Kurulu Başkanı


ÇUKOBİRLİK

Devamı 

Haberlerimiz

BilgilendirmeZirai Tahmin Raporu

Yararlı Linkler

Kurlar