Misyonumuz

"Kooperatifçilik ilkeleri doğrultusunda, ekimden satıma kadar her aşamada ortaklarına hizmet vermek, Üretici ortaklarımızın pamuğunu, soyasını, ayçiçeğini, kanolasını satın alarak onları serbest piyasa koşullarında haksız rekabetten korumak, aynı zamanda zirai ilaç, zirai gübre ve tohumluk gibi emtialarla destek sağlamaktır.

Başkandan


Seçgin SAKAR

Yönetim Kurulu Başkanı


DAHA DİNAMİK BİR ÇUKOBİRLİK

Kurumun ortak üreticilerimize daha dinamik bir yapıda hizmet verebilmesi için başlattığımız çalışmalar, yoğun şekilde devam ediyor.

Devamı 

Haberlerimiz

BilgilendirmeZirai Tahmin Raporu

Yararlı Linkler

Kurlar