ÇUKOBİRLİK YÖNETİM KURULU TARAFINDAN GENEL KURULA DAVET

ÇUKOBİRLİK YÖNETİM KURULU TARAFINDAN GENEL KURULA DAVET

Birliğimizin 2015/2016 iş yılına ait Olağan Genel Kurulu 06 Aralık 2016 Salı günü saat 10:00‘da, Gökçeler Mah. Turhan Cemal Beriker Bulvarı No:703/6 A Seyhan/ADANA adresinde bulunan Çukobirlik Genel Müdürlüğü Merkez Entegre Tesisleri Konferans Salonunda, aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşmek üzere toplanacaktır. Belirtilen günde çoğunluk sağlanmadığı taktirde 14 Aralık 2016 Çarşamba günü aynı yer ve saatte çoğunluk aranmaksızın yapılacaktır. Birliğimize bağlı kooperatiflerimizin Sayın Temsilcilerinin toplantıya teşriflerini rica ederiz.

ÇUKOBİRLİK
S.S. ÇUKUROVA PAMUK, YERFISTIĞI VE YAĞLI TOHUMLAR TARIM SATIŞ
KOOPERATİFLERİ BİRLİĞİ’NDEN GENEL KURULA DAVET
 
            Birliğimizin 2015/2016 iş yılına ait Olağan Genel Kurulu 06 Aralık 2016 Salı günü saat 10:00‘da, Gökçeler Mah. Turhan Cemal Beriker Bulvarı No:703/6 A Seyhan/ADANA adresinde bulunan Çukobirlik Genel Müdürlüğü Merkez Entegre Tesisleri Konferans Salonunda, aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşmek üzere toplanacaktır.
            Belirtilen günde çoğunluk sağlanmadığı taktirde 14 Aralık 2016 Çarşamba günü aynı yer ve saatte çoğunluk aranmaksızın yapılacaktır.
            Birliğimize bağlı kooperatiflerimizin Sayın Temsilcilerinin toplantıya teşriflerini rica ederiz. 
 
                                                                                                                    YÖNETİM KURULU
                                                              GÜNDEM
 
1-) Açılış, Divan Başkanlığının seçimi (1 Başkan, 1 Başkan Vekili, 2 Katip Üye),
2-) Atatürk ve Aziz Şehitlerimiz için saygı duruşu,
3-) 2015/2016 İş Yılı Yönetim Kurulu çalışma raporunun okunması, müzakeresi, oylanması,
4-) 2015/2016 İş Yılı denetçi raporunun, okunması, müzakeresi, oylanması
5-) 2015/2016 İş Yılı Finansal tabloların okunması, müzakeresi, oylanması,
6-) 2015/2016 İş yılında görev yapan Yönetim Kurulu Üyelerinin İbrası,
7-) Yönetim Kurulu Üyelerinin huzur hakkı ve harcırah gibi parasal konularının genel kurulda görüşülmesi,
8-) Yönetim Kurulu tarafından genel kurulda görüşülmesine işaret edilen hususların görüşülerek karara bağlanması,
a-) 26.02.2016 tarih ve 15/3 sayılı Yönetim Kurulu kararına istinaden, Şanlıurfa İli Organize Sanayi Bölgesi 2. Kısımda yer alan 3.600 m2’lik kapalı alana sahip 13.027,54 m2’lik taşımazın satın alınmasının tasvibi, (EK:1)
b-) 08.12.2015 tarih ve 10/10 no’lu Yönetim Kurulu kararına istinaden, Antakya ve Şanlıurfa Kooperatiflerine Sawgın işletmesi kurulmasının tasvibi, (EK:2)
c-) 27.10.2016 tarih ve 7/5 sayılı Yönetim Kurulu kararına istinaden, Tarsus Belediyesinin bağış talebinin bir karara varılması için genel kurula sunulması, (EK:3)
d-) Birlik Yönetim Kurulu’nun 12.02.2016 tarih ve 14/3 no’lu kararının tasvibi, (EK:4)
e-) Birlik Yönetim Kurulu’nun 10.03.2016 tarih ve 16/1 no’lu kararının tasvibi, (EK:5)
f-) Birlik Yönetim Kurulu’nun 08.04.2016 tarih ve 18/5 no’lu kararı ile 03.06.2016 tarih ve 22/2 no’lu kararlarının tasvibi, (EK:6, EK:7)
g-) Birlik Yönetim Kurulu’nun 03.08.2016 tarih ve 1/6 no’lu kararının tasvibi, (EK:8)
h-) Birliğimiz tarafından vadesi gelen DFİF kredisinin ödenmesi ile ilgili olarak, bankalardan kredi çekilerek vadesi gelen bu borcun ödenmesi hususunun görüşülerek karara bağlanması,
ı-) Birliğimize bağlı Akçakale, Araban ve Bismil kooperatiflerine Sawgın veya Rollergin işletme kurulması ve/veya hazır işletme satın alınması ile ilgili Birlik Yönetim Kurulunun 27.10.2016 tarih ve 7/2 sayılı kararının genel kurulda görüşülerek karara bağlanması, (EK:9)
i-) Birliğimize bağlı Antakya Kooperatifinin Norm kadro değişikliği ile ilgili Birlik yönetim kurulunun 13.10.2016 tarih ve 6/1 no’lu kararının tasvibi.(EK:10)
j-) Birliğimize bağlı Şanlıurfa, Akçakale, Kızıltepe ve Diyarbakır Kooperatiflerinin Norm kadro değişikliği ile ilgili Birlik yönetim kurulunun 27.10.2016 tarih ve 7/6 no’lu kararının tasvibi.(EK:11)
k-) Demirbaşların sayım ve kayıt işlemleri ile ilgili Birlik yönetim kurulunun 10.03.2016 tarih ve 16/8 no’lu kararının tasvibi.(EK:12)
l-) Osmaniye İli Düziçi İlçesi Uzunbani Mahallesi c.04.B.1.c Pafta No., 1014 Ada No., 77 parsel No’lu 188,20 m2 yüzölçümlü 1 katlı betonarme iş yeri ve arsasının satın alınmasının tasvibi, (EK:13)
m-) Şanlıurfa İli Merkez İlçesi Sırrın Mahallesi 2/1 Pafta No, 2304 Ada No ve 10 Parselde bulunan 2. Kat 5 No’lu dairenin satın alınmasının tasvibi, (EK:14)
n-) Şanlıurfa İli Suruç İlçesi Onbirnisan Köyü 795 parselde bulunan 14.528,10 m2, 797 parselde bulunan 15.833,76 m2 tarla niteliğindeki gayrimenkulün satışının tasvibi, (EK:15)
o-) Osmaniye İli Düziçi İlçesi Haruniye Mahallesi 1571 parselde bulunan 6.282,00 m2 arsa niteliğindeki gayrimenkulün satışının tasvibi, (EK:16)
ö-) Hatay İli Antakya İlçesi 4454 No’lu parselde bulunan D-7, D-8, D-9, D-67, D-68 No’lu, 4365 No’lu parselde bulunan D-43 No’lu, 4365 parselde bulunan 2 adet dükkan ile 4454 parselde bulunan 14 adet dükkânların satışlarının tasvibi, (EK:17, EK:18, EK:19)
p-) Adana İli Karataş İlçesi İskele Mahallesi 138 Ada 10 No’lu parselde bulunan 1.547,89 m2 yüz ölçümlü arsanın satışının tasvibi, (EK:20)
9-) 2016/2017 İş yılı dönemi denetçi ve yedeğinin seçilmesi.
10-) Birliğin, çalışma politika ve stratejileri ile2016/2017 iş yılı çalışma programı ve bütçesinin görüşülmesi ve karara bağlanması. (EK:21)
11-) Dilek, temenniler ve kapanış.

04 Kasım 2016, Cuma
Okunma: 2091
Ekleyen: Sistem Yöneticisi
 
  Diğer Duyurular
BEYAN
ÇUKOBİRLİK 2014/2015 OLAĞAN GENEL KURUL İLANI
2016/2017 KAMPANYASIİÇİN REKOLTE BEYANI
KÜTLÜ İŞLEME İLANI
ÇUKOBİRLİK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KİRALIK İLANLARI
REKOLTE BEYANNAMESİ
KOOPERATİFLERDE MESLEK ELEMANLARI YETİŞTİRME KURS FIRSATLARI
BİRLİĞİMİZ İHTİYACI OLAN MUHTELİF CİNSLERDE GÜBRE İHALESİ YAPILACAKTIR
YAĞLIK PAMUK ÇEKİRDEĞİ SATIŞ İHALESİ
MERSİN'DE SATILIK DAİRE
SATILIK PRESELİ PAMUK
KİRALIK DEPOLAR
 

Başkandan


Seçgin SAKAR

Yönetim Kurulu Başkanı


DAHA DİNAMİK BİR ÇUKOBİRLİK

Kurumun ortak üreticilerimize daha dinamik bir yapıda hizmet verebilmesi için başlattığımız çalışmalar, yoğun şekilde devam ediyor.

Devamı 

Haberlerimiz

BilgilendirmeZirai Tahmin Raporu

Yararlı Linkler

Kurlar