İdari Kadro

 
Adı Soyadı Görevi
Bekir BULUT
 
Genel Müdür
 
 
Serkan BOLAT
Genel Müdür Yardımcısı
Serkan BOLAT V.
Denetim ve Rehberlik Başkan V.
Seda Hatice KURT 
Hukuk Müşaviri
 
Suat İLTEMİS
 
İnsan Kaynakları ve İdari İşler Müdürü
 
 
 
 
Süleyman BAYAR  

 
Muhasebe ve Finansman Müdürü
 
Öncel BALIKÇI
 
Kooperatif ve İşletmeler Müdürü
 Murat Kerem ALTINOK
Ticaret Müdürü
Sıdıka Şahpaz YILMAZ
Yağ Fabrikası ve Bak.Onr. Müdürü
 

İdari Kadro


Bekir BULUT
Genel Müdür


Serkan BOLAT
Genel Müdür Yardımcısı


Serkan BOLAT
Denetim ve Rehberlik Başkan V.


Seda Hatice KURT
Hukuk Müşaviri


Suat İLTEMİS
İnsan Kaynakları ve İdari İşler Müdürü


Süleyman BAYAR
Muhasebe ve Finansman Müdürü


Öncel BALIKÇI
Koop. ve İşletmeler Müdürü


Murat Kerem ALTINOK
Ticaret Müdürü


Sıdıka ŞAHPAZ YILMAZ
Merkez Yağ ve Bak.Onr. Müdürü

Başkandan


Ali TECİRLİ

Yönetim Kurulu Başkanı


ÇUKOBİRLİK

Devamı 

Haberlerimiz

BilgilendirmeZirai Tahmin Raporu

Yararlı Linkler

Kurlar